Privacybeleid

Introductie

Wanneer u onze website bezoekt, worden er gegevens over u verzameld en gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren, en om de waarde van de advertenties op de pagina te verhogen. Als u niet wilt dat er gegevens worden verzameld, dient u uw cookies te verwijderen en verder gebruik van de website te vermijden. Hieronder hebben we in detail uitgelegd welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derde partijen er toegang toe hebben.

Cookies

De website maakt gebruik van 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer, mobiele apparaat of vergelijkbare apparatuur worden opgeslagen om het te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te targeten. Cookies kunnen geen schadelijke code bevatten, zoals virussen.

Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren.

Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant voor u worden en vaker verschijnen. U kunt ook merken dat de website niet optimaal functioneert en dat bepaalde inhoud niet toegankelijk is.

Persoonlijke Informatie

Algemeen

Persoonlijke informatie omvat alle soorten informatie die in zekere mate aan u kunnen worden toegeschreven. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken we verschillende soorten van dergelijke informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het bekijken van inhoud, abonneren op onze nieuwsbrief, deelnemen aan wedstrijden of enquêtes, registreren als gebruiker of abonnee, gebruikmaken van diensten, of aankopen doen via de website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-adres, geografische locatie en welke pagina's u aanklikt (interesses). Als u expliciet toestemming geeft en de informatie zelf verstrekt, verwerken we ook: naam, telefoonnummer, e-mail, adres en betaalgegevens. Dit gebeurt meestal bij het aanmaken van een login of bij het doen van een aankoop.

Veiligheid

We verwerken uw persoonlijke informatie veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is verzameld en wordt verwijderd wanneer dit doel is bereikt of niet langer relevant is. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om onbedoelde of onwettige verwijdering, openbaarmaking, verlies, aantasting of ongeoorloofde toegang, misbruik of andere verwerking die in strijd is met de wet te voorkomen.

Doel

De informatie wordt gebruikt om u te identificeren als gebruiker en de advertenties te tonen die het meest relevant voor u zijn, om uw aankopen en betalingen te registreren, en om de diensten te leveren die u heeft aangevraagd, zoals het verzenden van een nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren.

Bewaartermijn

De informatie wordt bewaard gedurende de periode die is toegestaan ​​door de wet en wordt verwijderd wanneer deze niet langer nodig is. De periode hangt af van de aard van de informatie en de reden voor opslag. Daarom is het niet mogelijk om een ​​algemene tijdslijn te geven voor wanneer informatie wordt verwijderd.

Openbaarmaking van informatie

Gegevens over uw gebruik van de website, de advertenties die u ontvangt en mogelijk op klikt, geografische locatie, geslacht, leeftijdssegment, enz., worden aan derden verstrekt voor zover deze informatie bekend is. U kunt zien welke derde partijen betrokken zijn in het gedeelte 'Cookies' hierboven. De informatie wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Bovendien maken we gebruik van verschillende derde partijen voor de opslag en verwerking van gegevens. Deze partijen verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail zal alleen plaatsvinden als u hiervoor toestemming geeft. We maken alleen gebruik van gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw informatie voldoende bescherming kunnen bieden.

Toegang en Klachten

U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van de persoonlijke informatie die we over u verwerken in een gangbaar formaat (gegevensportabiliteit). U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw informatie intrekken. Als de informatie die over u wordt verwerkt onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. U kunt hierover een verzoek indienen via het e-mailadres dat onder aan de pagina staat vermeld. Als u niet langer wilt dat we uw persoonlijke informatie verwerken of de verwerking van uw persoonlijke informatie wilt beperken, kunt u ook een verzoek naar ons sturen.